Hösterbjudande! 20% rabatt på mitt coachingprogram med anmälan senast 15 september.

Visste du att din hjärna hela tiden försöker belöna dig? Ja, så enkelt är det.

Under de senaste 7 månaderna så har jag pluggat Neuroledarskap på Neuroleadership Institute i New York. Deras distansutbildning ”Foundations in Neuroleadership” är en ren fröjd och jag har ett nytt enormt spännande kompetensområde tack vare den.

En av de mest givande klasserna handlade om hur vår hjärna hela tiden försöker minimera hot och maximera belöning. Tack vare neuroledarskapen kan den här processen illustreras i en modell kallad SCARF.

SCARF står för Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness. På svenska status i gruppen, förutsägbarhet, självbestämmande, hur vi är relaterade till varandra och rättvisa. Kopplat till min egen verksamhet insåg jag att om jag tar hänsyn till de här fem områdena hos mina kunder, så är chansen större att de lär sig mer och snabbare, och det gör dem dessutom mer lyhörda för coachingen jag ger dem. Det i sin tur ger dem ju högre ROI på kurserna och coachingen! Hur blir det bättre än så?

I mitt coachingprogram får du från och med idag min coaching 2.0. Tack vare neuroledarskapens alla verktyg i den sociala hjärnan, feedback, övertygande, leda möten, lärande och hantera nervositet mm ger jag dig djupare coaching och ännu fler möjligheter för att bli en bättre presentatör och kommunikatör. Jag ser verkligen fram emot att få dela den här kunskapen med dig!

För att du ska vilja det här lite extra just nu, så får du 20% rabatt på höstens coachingprogram, förutsatt att du är early bird och anmäler dig senast 15 september. Skicka mig ett mail på jennie@talatydligt.se så vänder jag mailet och bifogar info så tar vi det därifrån.

Varma hälsningar,

Jennie Wannfors